palabas:

Dahil Mahal Na Mahal Kita (Wenn V. Deramas, Star Cinema, 1998)

Source: palabas